Oferta

 - usługi koparko-ładowarką , wynajem maszyny z operatorem
 - usługi wywrotką o ładowności 25 ton
 - czyszczenie, udrażnianie i przepychanie kanalizacji
 - inspekcję TV kanałów kanalizacji i innych instalacji
 - lokalizacja wycieków oraz trasowanie przewodów i kanalizacji
 - badania termograficzne
 - inspekcję kamerą termowizyjną
 - kanalizacje sanitarne
 - przeciski pod nawierzchniami
 - instalacje wod-kan (ciepłej, zimnej wody)
 - instalacje przesyłowe, sieci cieplne i gazowe
 - instalacje sanitarne w budynkach
 - remonty łazienek, sanitariatów
 - izolacje pionowe i poziome
 - osuszanie piwnic
 - osuszanie i odgrzybianie budynków
 - renowacje budynków i budowli
 - elewacje, docieplenia, termomodernizacja
 - przebudowy, adaptacje pomieszczeń
 - instalacje c.o., grzejniki, izolacje grzejników
 - diagnostykę budynków i budowli oraz instalacji technicznych
 - wykopy, odwodnienia
 - niwelacje terenu, roboty ziemne
 - wszelakie usługi hydrauliczne
 - wynajem koparki
 - wynajem koparko-ładowarki
 - hydraulika bieżąca
 - rozbiórki i wyburzenia
 - roboty ogólnobudowlane
 - przeciski drogowe
 - udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
 - usługi rębakiem
 - odśnieżanie i posypywanie dróg i parkingów
 - zbieranie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Baza logistyczno-magazynowo-socjalna mieści się w miejscowości Siadło Górne 6 tuż za Przecławiem.

Tu też posiadamy plac składowy .

godziny otwarcia: 8:00 – 16:00

Tel. 509970352 lub 506136610 ; adres e-mail: wawabud@o2.pl

Serdecznie Zapraszamy!